Lê Thành Lợi sanh ngày 26 tháng 01 năm 1960 ( tuổi Hợi )

tại Thị XãThủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Việt Nam.

Cha là Lê Văn Chước, nghề nghiệp, giám đốc xưởng Sơn Mài,

mẹ là Phạm Thị Đây, hoa hậu tỉnh Bình Dương.

Thành Lợi sinh ra trong gia đình gồm tám người con, bốn trai và

bốn gái. Thành Lợi là con trai thứ hai trong gia đình.

Thiền Gia

Lê Thành Lợi

GIỚI THIỆU

Lúc nhỏ 12 tuổi thường hay tự học và nghiên cứu sách Thánh Hiền, Lão Tử, Khổng Tử, Trang Tử, Nhạc Phi .v.v.

Đến năm 15 tuổi thì học môn" Nhuyệt Nhũng Pháp " và chứng được

Kim Cang.

Lập gia đình có vợ và hai con trai. Hiện nay sinh sống tại Denmark.

Kính bái

Lê Thành Lợi

Năm 14 tuổi thì gia đình dắt đi tu, nhưng chưa đạt. Vì lý do, thương con, sợ con khổ. Đi tu cực cũng giống như đi lính.

Đến năm 20 tuổi ra nước ngoài. Trên đoạn đường hành trình trên biển Thái Bình Dương thì tàu đến giữa hải phận quốc tế. Thì Thành Lợi nhảy xuống giữa biển Thái Bình Dương tắm, cùng với hai người bạn. Trong lòng nói, rửa lỗ tai cho sạch, để tiếp nhận nền văn minh mới. ( Hồi còn nhỏ hay đọc sách đời xưa, vua Nghiêu Thuấn và nhà thơ Lý Bạch ). Khoảng một giờ sau thì được tàu Denmark cứu vớt. Thì ông Thuyền Trưởng cho biết, ổng đã thấy có người rơi xuống biển. Nên tới vớt lên.

Nghề nghiệp trước đây: Hoạ Sĩ, Kiến Trúc Sư, Kỹ Nghệ Gia, Nhà Phát Minh.

Nghề nghiệp hiện nay: Nhà tu thiền, nhà văn, nhà thơ, hướng dẫn tu thiền, giúp đỡ và trị bệnh miễn phí trên Internet.

 © 2012 • Copyright by www.voviland.com