Home


Dansk


Tiếng Việt


Truyền Thống


Nội Quy Tu

Trang Chính
- Giới Thiệu
- Linh Điển
- Báo Điển Năng

- Phương Châm

- Trị Bệnh
Chứng Minh Bệnh
- Thành Tích
- Phương P. Thiền
- Tin Tức
- Liên Lạc
- Khách Viếng Thăm

Free Hit Counter

Web Hit Counter

TANG LỄ VÔ VI


Thành Lập Ban Thiền Niệm Vô Vi 


Ban Thiền đóng góp niềm vui
Giúp cho bạn đạo an vui về Trời
Quư nhau kính tiễn vài lời
Về nơi thanh nhẹ an vui phần hồn

 

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái B́nh


Kính bái
Lê Thành LợiKính Tường
Vô Tự Chơn Sư
Lê Thành Lợi

- Nguồn Gốc
- 1001 Xứ Thơ

- Thơ Song Ngữ

   Dansk / Việt Nam

- Đường Về Thiên Quốc
- Vô Vi Thiên Đàng Du Kư
- Trở Lại Thế Gian
- Truyền Tâm Ấn
- Đă Thông Kinh Mạch
- Tang Lễ Vô Vi
- Trường Sanh Học

 

 

 

 

 

 

 

            

 © 2012 • Copyright by www.voviland.com

 Thiền Gia
Lê Thành Lợi