TRUYỀN THỐNG VÔ VI

KHÔNG NÊN LÀM:

1-   Không nên làm biếng, không sợ chết, đói, không sợ nghèo, không tham, mê, dục, không hung hăng, không làm thị.

BA ĐIỀU TỐT NÊN LÀM:

Vô Tự Chơn Sư

Thiền Gia

Lê Thành Lợi

1. Professionel niệm Phật, uống thuốc Phật thường xuyên, để đạt được ước nguyện

2- Luôn luôn nghĩ tốt, đối với người xấu, lễ độ, khiêm tốn thật thà và giúp đỡ mọi người chung quanh.

3- Khổ, nhục là hạnh phúc của niềm vui.

KÍNH TƯỜNG

LÊ THÀNH LỢI

ĐAN MẠCH 31- 03- 2009

 © 2012 • Copyright by www.voviland.com