Home


Dansk


Tiếng Việt


Truyền Thống


Nội Quy Tu

Trang Chính
- Giới Thiệu
- Linh Điển  
- Báo Điển Năng  

- Phương Châm

- Trị Bệnh

- Chứng Minh Bệnh

Thơ Song Ngữ 

- Thành Tích
- Phương P. Thiền
-Tin Tức
- Liên Lạc
- Khách Viếng Thăm

Free Hit Counter

Web Hit Counter

KÍNH CHÚC

QÚY CÔ BÁC ANH CHỊ

 

Sống lâu ngũ tạng, nhớ luyện đào

Khí điển quân bình, sống thọ cao
Trăm tuổi Trời ban, mong sẽ được

Cuộc đời hạnh phúc, sống an yên  


Kính bái
Con, Lê Thành LợiĐIỂN NĂNG TRƯỜNG SINH HỌC

 

  • Giúp mình ít bệnh hoạn

 

  • Sống trung bình 100 tuổi và hơn

 

  • Tu Hành Giải Thoát

 

Đang Thực Hiện 

 

 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
 8.
 9.
10.
11.
12.
13.
 


Kính Tường
Lê Thành Lợi

 

 

- Nguồn Gốc
- 1001 Xứ Thơ

- Thơ Song Ngữ

   Dansk / Việt Nam

- Đường Về Thiên Quốc 
- Vô Vi Thiên Đàng Du Kư
- Trở Lại Thế Gian
- Truyền Tâm Ấn
- Đă Thông Kinh Mạch
- Tang Lễ Vô Vi
- Trường Sanh Học

 

 

 

 

 

 

 

            

 © 2012 • Copyright by www.voviland.com

 Vô Tự Chơn Sư
Thiền Gia
Lê Thành Lợi