TRỊ BỆNH    TRÊN INTERNET

MIỄN PHÍ

Giúp cho sức khoẻ Ông Bà

Quý Cô, quý Bác có nhiều điển năng

Quý Anh, quý Chị gia tăng 

Điển năng Trời Phật tăng gia góp phần

Kính bái

Lê Thành Lợi

Thiền Gia

Lê Thành Lợi

TRỊ BỆNH VÀ GIẢI TRƯỢC MIỄN PHÍ

TRÊN INTERNET

Trị bệnh và hướng dẫn cách ngừa bệnh miễn phí, với phương pháp thiền học Điển  Quang.

Con người sống bằng điển quang, vận hành trong cơ thể,tim, gan, tỳ, phế, thận, máu và khối óc. Nếu mình có điển quang tốt, dồi dào. Bệnh tình sẽ không còn đe doạ.

Thế nên mình muốn hết bệnh và chống bệnh do vi trùng, độc tố xâm chiếm từ nhiều đời, nhiều năm trong cơ thể; tim, gan, thận, tỳ, phổi, máu và khối óc.

Mình nên học thiền để trị bệnh và ngăn ngừa độc tố, một cách hữu hiệu nhất hiện nay.

- TRỊ BỆNH

HÚT THUỐC- UỐNG RƯỢU- BỆNH MẬP- BỆNH ỐM- STRESS KHỦNG HOẢNG THẦN KINH- BỆNH BUỒN LO- DẠ DÀY- BỆNH LẠM DỤNG TÌNH DỤC TRẺ EM- BỆNH TIM - GAN- THẬN- PHỔI- MÁU CAO - MÁU THẤP- SUYỄN- DỊ ỨNG- BỆNH XÓT RUỘT- BỆNH UNG THƯ..V.V.

BỆNH DO ĐIỂN KHÍ SANH RA.

XEM TÀI LIỆU CÁCH HƯỚNG DẪN VÀ TRỊ BỆNH TRƯỚC ĐÂY CỦA BỆNH NHÂN

CHỨNG MINH CÁC LOẠI BỆNH BẰNG VĂN PHẬT: THƠ SONG NGỮ

Đang thực hiện

 1. Bệnh Ung Thư : Máu, Óc

 21. Bệnh Nhức Đầu Kinh Niên

 2. Bệnh Ung Thư Ngực

 22. Bệnh Khủng Hoảng Thần Kinh, Stress

 3. Bệnh Ung Thư Âm Hộ

 23. Bệnh Làm Biếng

 4. Bệnh Ung Thư Ruột

 24. Bệnh Ho Hen

 5. Bệnh Tim

 25. Bệnh Xót Ruột

 6. Bệnh Máu Cao, Máu Thấp

 26. Bệnh Tương Tư ( trầm cảm )

 7. Bệnh Máu Mỡ Colesterol

 27. Bệnh Sợ Sệt 

 8. Bệnh Cúm Lạnh

 28. Bệnh Hay Lo

 9. Bệnh Hút Thuốc

 29. Bệnh Nhiều Chuyện

 10. Bệnh Dị Ứng

 30. BệnhTham Lam

 11. Bệnh Gan

 31.Bệnh Ớn Lạnh

 12. Bệnh Phổi ( Lao Phổi )

 32.Bệnh Phong Thấp

 13. Bệnh Thận

 33.Bệnh Phong Tình ( Bệnh Aids )

 14. Bệnh Mập

 34.Bệnh Uống Rượu

 15. Bệnh Thiếu Kí Lô

 35.Bệnh Si Mê

 16. Bệnh Dâm Ô

 36. Bệnh Đa Tình

 17. Bệnh Nói Xấu

 37. Bệnh

 18. Bệnh Xử Dụng SMS ( điện thoại cầm tay )

 38. Bệnh

 19. Bệnh Bệnh Hay Quên ( mất trí nhớ )

 39. Bệnh

 20. Bệnh Liệu

 40. Bệnh

Kính Tường

Vô Tự Chơn Sư

Lê Thành Lợi

 © 2012 • Copyright by www.voviland.com