1001 XỨ THƠ

Đây là xứ sở quê ta

Tạo ra cung điệu, hương thơ đậm đà

Kính mời quý khách dùng trà

Cùng nhau thầm lặng, ngâm ca đạo đời

Kính bái

Lê Thành Lợi  

( đang thực hiện )

BẤM VÀO CÁC MẪU TỰ A, B, C . . .

Thiền Gia

Lê Thành Lợi

 © 2012 • Copyright by www.voviland.com