KÍNH CHÀO

Kính chào thế giới bốn phương

Hôm nay góp mặt tâm tình thân thương

Quý nhau kính chúc bạn hiền

An vui thanh thản trên đường về Thiên

Kính bái

Lê Thành Lợi

Vô Tự Chơn Sư

Thiền Gia

Lê Thành Lợi

ĐIỂN NĂNG TRƯỜNG SINH HỌC

CÓ THỂ SỐNG TRUNG BÌNH 100 TUỔI ÍT BỆNH HOẠN

KHÁM PHÁ ĐIỂN NĂNG

CON NGƯỜI TỪ BÊN TRONG CƠ THỂ

Kính thưa qúy vị

Con Lê Thành Lợi, khám phá ra con người có điển năng từ bên trong cơ tạng của chúng ta. Bằng phương pháp Thiền Định về Điển Quang. Con muốn chia sẽ cùng quý vị nào muốn tu luyện về Điển Quang của con người từ bên trong cơ tạng và liên hệ của Vũ Trụ ở bên ngoài.

Qúy vị, có điển quang tốt, từ bên trong cơ tạng. Mình sẽ có sức khỏe giồi dào, tránh bệnh hoạn và sống lâu hơn.

Phần đông chúng ta chỉ chú ý, rèn luyện cơ thể bên ngoài cho chân tay, thân hình khoẻ mạnh.

Mà chúng ta quên hoặc không chú ý, bên trong cơ tạng của chúng ta ( tim, gan, tỳ, phế, thận, máu huyết và khối óc ), có điển năng.

Cơ tạng mình quân bình, có điển năng khỏe mạnh, thì mình tránh bệnh hoạn, vi trùng, xâm chiếm. Thì con người sẽ sống thọ thêm và sáng suốt.

Vũ Trụ, Trời Phật vạn vật trên trái đất nầy đều có điển năng, để sinh tồn và phát triển. Nếu mình tu luyện điển năng, chắc chắn sẽ phát triển nhiều hơn.

Hiện tại thì chưa có phương pháp nào tu luyện về điển quang. Đây là dịp tốt con khám phá ra, bằng phương pháp thiền định, con muốn chia sẻ cùng quý vị.

Bệnh thì do điển khí sinh ra. Nếu biết gìn giữ và phát triển thì sẽ bớt bệnh hoạn và sống lâu thêm.

Hiện tại có một ít người, không tu thiền, sống đến 80-90-100 tuổi.

Nếu mọi người ai cũng học thiền điển Quang. Hy vọng, phần đông con người chắn chắn sẽ sống trung bình 100 tuổi và hơn./_.

Kính Tường

Lê Thành Lợi

© 2012 • Copyright by www.voviland.com