ĐàTHÔNG KINH MẠCH

LẠY PHẬT, LẠY KIẾNG, LẠY MÌNH

Giải thích: Lạy có những chiều hướng tốt như sau:

Đã thông kinh mạch, từ lâu bị bế tắc


Quý vị khai thông kinh mạch bằng cách Lạy


Khi khai thông thì con người mình cảm thấy nhẹ nhàng dễ chịu.


Tâm nên nghĩ sự an lành tốt đẹp khi Lạy


Mình Lạy cho mình, cũng như mình Lạy Phật, để cầu mong gia đình


con cháu bình an, bớt hổn loạn, hiền lành


Lạy nó giúp cho mình bớt bệnh rất nhiều

 

Lạy Phật, Lạy Kiếng Vô Vi và Lạy cho chính mình


Mình Lạy cho điển mình hiền hoà, sám hối và dễ chịu với mọi người


Lạy điển năng sẽ gia tăng, sống thọ thêm và xoá bỏ giận hờn


Khi đạt được điển năng tốt thì một Lạy của Cô Bác, có thể bằng 100 Lạy

CÁC PHÁP HÀNH THÊM:

 

Kính bái

Lê Thành Lợi

Thiền Gia

Lê Thành Lợi

 © 2012 • Copyright by www.voviland.com