PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP VIỆT NAM

 

 

PHIẾU GHI TÊN

 

TRUYỀN TÂM ẤN

CHUYỂN ĐIỂN QUANG - KHAI MỞ BỘ ĐẦUĐẠO HỮU

Tên họ:............................................................Nam/............Nữ/..........Tuổi...................

Nơi sinh...................................................................DânTộc.........................................

Nghề nghiệp chính: ......................................................................................................

Nghề nghiệp phụ:.........................................................................................................

Địa chỉ hiện nay:..........................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

Thành phố:.................................................................Số vùng:....................................

Tiểu bang:........................................................Quốc gia:..............................................

Telephone:............................................................................................................

Email:..................................................................................................................

 

Điền vào hàng dưới:

 

Thời gian tu thiền bao nhiêu năm:......................................Năm Nào:...............................

 

Tình trạng hành thiền: Liên Tục: ........................................Gián Đoạn:............................

 

Không nhớ rõ năm:.......................................................................................................

 

Tình Trạng Gia đình:

 

Có Vợ Chồng:....................................Đơn Chiếc: ( mất vợ hay chồng ).............................

 

Độc Thân Chưa Lập Gia đình:..............................Độc Thân: ( Ly Dị).................................

 

Sống Chung:...............................................................................................................

 

 

Nguyện Vọng Theo Khả Năng Ước Muốn:

 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

..........................................................................................................................

 

Địa Chỉ L/L

 

Le Thanh Loi

Laerkeparken. 62. 1th.

5240. Odense. Nø.

Denmark 

hình  mới

 © 2012 • Copyright by www.voviland.com