Home


Dansk


Tiếng Việt


Truyền Thống


Nội Quy Tu

Trang Chính
- Giới Thiệu
- Linh Điển
- Báo Điển Năng

- Phương Châm

- Trị Bệnh
- Thành Tích
- Phương P. Thiền
- Tin Tức
- Liên Lạc
- Khách Viếng Thăm

Free Hit Counter

Web Hit Counter

1001 XỨ THƠ

 

Mẫu chữ vần D

 

Dân ta ḍng giống Tiên Rồng

Ngàn năm bất khuất hiên ngang anh hùng

Mặc cho giông tố băo bùng

Dân ta vẫn tiến, vẫn hiên ngang nh́n

 

Kính bái

Lê Thành Lợi  

 

( đang thực hiện )

 

D

 

 1 . Dạo Cung Đâu Xuất
 2 . Diệt Dục Trường Chay
 3 . Dạo Cung Tây Thiên
 4 . Dạo Cung Diêu Tŕ
 5 . Dạo Điện Linh Tiêu
 6 . Điển Trược
 7 . Điển Thanh
 8 . Dạo Cung Linh Tiêu
 9 . Diệu Pháp Như Lai
 10 . Dưỡng Sinh Người Thiên
 11 . Ḍng Sông Ngân Hà
 12 .
 13 .
 14 .
 15 .
 16 .
 17 .
 18 .
 19.
 20 .

 

 

 

 

 

  


 

- Nguồn Gốc
-1001 Xứ Thơ

-Thơ Song Ngữ

   Dansk / Việt Nam

- Đường Về Thiên Quốc
- Vô Vi Thiên Đàng Du Kư
- Trở Lại Thế Gian
- Truyền Tâm Ấn
- Đă Thông Kinh Mạch
-Tang Lễ Vô Vi
-Trường Sanh Học

 

 

 

 

 

 

 

            

 © 2012 • Copyright by www.voviland.com

 Thiền Gia
Lê Thành Lợi