Home


Dansk


Tiếng Việt


Truyền Thống


Nội Quy Tu

Trang Chính
- Giới Thiệu
- Linh Điển
- Báo Điển Năng

- Phương Châm

- Trị Bệnh
- Thành Tích
- Phương P. Thiền
-Tin Tức
- Liên Lạc
- Khách Viếng Thăm

Free Hit Counter

Web Hit Counter

1001 XỨ THƠ

Mẫu chữ vần N

 

Đây là mẫu chữ vần N

Nước ta hùng dũng nhà nhà trùng tu 

Hết c̣n những chuyện rối bù 

Từ trong cơ thể, trong nhà, nước ta

 

Kính bái

Lê Thành Lợi  

 

( đang thực hiện )

 

 

1 - Niệm Phật 21 -
2 - Niết Bàn 22 -
3 - Nhất Lư Thông Vạn Lư Minh 23 -
4 - Nhà Tôi ( Vợ Tôi ) 24 -
5 - Người Về Từ Thiên Quốc 25 -
6 - Nhớ Bề Trên 26 -
7 - 27 -
8 - 28 -
9 - 29 -
10 - 30 -
11 - 31 -
12 - 32 -
13 - 33 -
14 - 34 -
15 - 35 -
16 - 36 -
17 - 37 -
18 - 38 -
19 - 39 -
20 - 40 -

 

 

 
 


 

- Nguồn Gốc
-1001 Xứ Thơ

- Thơ Song Ngữ

   Dansk / Việt Nam

- Đường Về Thiên Quốc
- Vô Vi Thiên Đàng Du Kư
- Trở Lại Thế Gian
- Truyền Tâm Ấn
- Đă Thông Kinh Mạch
-Tang Lễ Vô Vi
-Trường Sanh Học

 

 

 

 

 

 

 

            

 © 2012 • Copyright by www.voviland.com

 Thiền Gia
Lê Thành Lợi