LINH ĐIỂN CHA TRỜI

 

Linh hồn Cha chuyển khắp nơi

Điển hồn Cha sẽ hoà tan mọi người

Sống trong kiếp sống con người

Thương yêu các giới tự mình tiến xuyên

 

Chẳng còn tính chuyện riêng mang

Tình thương Cha sẽ cảm minh người hiền

Sống trong chơn thức tu thiền

Để cho sáng tỏ những điều Thiên ban

 

Tình thương Thiên độ chuyển sang

Để con học hỏi những điều Trời ban

Trên con đã có Thiên Đàng

Con nên tu luyện con về với Ta

 

Lời nầy thân thiết nói ra

Để cho các giới hoà mình tự tu

Tự tu mới giải mê mù

Từ nơi động loạn con tầm thoát ra

 

Thoát ra khỏi cảnh Ta Bà

Con đi con thấy con hoà với Ta

Chẳng còn động loạn phát ra

Tình thương phát triển thương yêu sống hoà

 

Khắp nơi chung một mái nhà

Con yêu tất cả con về với Ta

Tình thương con sẽ bay xa

Khắp nơi thế giới hoà cùng chúng ta

 

Chúng ta chung một mái nhà

Tình thương huynh đệ thương yêu đắp bồi

Vững tâm bền chí trau dồi

Tình thương nhân loại tiến hoài không thôi

 

Vì đời mà chẳng lôi thôi

Con đường tu sửa tự tu tiến hoài

Sống trong chơn thức thanh đài

Ở trong thanh cảnh tự hoà tiến tu

 

Tu thời tâm thức vi vu

Ở trong đời đạo tự tu phá mù

Song tu đời đạo hết mù

Con đường phát triển tự mình tiến lên

 

Tiến lên trên cảnh thanh bình

An du tận hưởng những gì Trời ban

Trời ban cuộc sống cao sang

Con tu con tiến con sang Thiên Đàng

 

Thế gian hết chuyện luận bàn

Lo tu lo tiến lo về với Cha

Từ đây con phải bước qua

Tình thương đạo đức thương yêu sống hoà

 

Sống trong thực chất thật thà

Con tu con tiến con hiền hơn xưa

Bây giờ hết cảnh nắng mưa

Vầng dương toả sáng hào quang rực Trời

 

Bây giờ Ta thuyết chơn lời

Để con thấu rõ tình Trời Cha ban

Bây giờ con phải dọn sang

Lo tu sửa tiến để sang Thiên Đàng

 

Học lời chơn lý cao sang

Tình thương của đấng từ bi sống hoà

Mau lo thanh lọc ở nhà

Lo tu lo sửa lo hoà với Ta

 

Cuộc đời mấy chốc cũng qua

Con nên ghi nhớ tầm ra cõi đời

Cõi đời sẽ lắm phong ba

Con nên biết rõ, từ đây tu nhà

 

Ta qua khắp cõi Ta Bà

Nhắc con tu luyện để về với Cha

Con qua đến cõi Trời Cha

Học lời chân lý phát ra nhiệm mầu

 

Bao lời chân lý thiết tha

Nhắc con để nhớ ráng mà tu thân

Thân con quí giá vô ngần

Ráng mà tu luyện, ráng mà tu thân

 

Thân người, người phải luyện tu

Thân người, người phải, dọn hồn lo tu

Thân người, người phải, trùng tu

Thân người, người có, một lần thế thôi

 

Đây là linh điển bề trên

Đây là linh điển Thiên ban mọi người

Đây là chơn lý tuyệt vời

Đây là thực tiển điển hồn Thiên Tôn

 

Kính bái

Con

Lê Thành Lợi

Đan Mạch, ngày 26/03/2007

CẢM ƠN CHA TRỜI 

 

Chúng sanh với tấm lòng thành

Chấp tay xin nguyện một lòng cảm ơn

Cảm ơn ân đức bề trên

Ban cho thực phẩm cho người độ thân

 

Ăn vào cảm thấy thật thân

Nhờ ơn Trời độ thân nầy cảm vui

Chén cơm manh áo đạo mầu

Ban cho tất cả hoà cùng càn khôn

 

Cuộc đời xinh xắn thật vinh

Cơm no áo ấm cũng nhờ phúc âm

Đạo hành cất giữ trong tâm

Âm thầm cầu nguyện vạn linh thái hoà

 

Sống trong tâm thức nhẫn hoà

Thương yêu các giới tự mình tiến thăng

Sống trong định luật Đời răn

Tầm đường học đạo tự mình khắc ghi

 

Chẳng còn phân xét nghĩ suy

Thương yêu xây dựng đắp xây sự tình

Cám ơn Trời đã vì mình

Ban cho tất cả tâm nầy hướng vui

 

Một lòng thành thật cảm vui

Nhớ ơn Trời đã vì mình khổ đau

Chẳng còn lý luận trước sau

Mỗi ngày như một cảm ơn Cha Trời

 

Kính bái

Con; Lê Thành Lợi

Đan Mạch, ngày 05/07/2006

 

 © 2012 • Copyright by www.voviland.com